Thiết Bị Chặn Bánh Xe Container Tại Bến Xuất Nhập Global Wheel Chock GWC-1000

Thiết bị chặn bánh xe Container tại bến xuất nhập Global Wheel Chock GWC-1000 ngăn xe Container tự động di chuyển.

Điều này giúp tạo ra một bến xuất nhập an toàn, hàng hóa và người lao động ra vào container an toàn, hiệu quả, cho năng suất cao.

Báo giá

GỌI NGAY/CALL NOW