Sàn nâng thủy lực dock leveler Rite Hite HL

Sàn nâng thủy lực dock leveler Rite Hite HL là cầu dẫn từ kho vào Container giúp xe nâng, người lao động có thể xuất nhập hàng hóa giữa xe nâng va kho.

Sàn nâng thủy lực dock leveler Rite Hite HL hoạt động dễ dàng, an toàn, đáng tin cậy với thiết kế chuyển đổi mượt.

Báo giá

GỌI NGAY/CALL NOW