xe nang tai trong lon 4-6 tan

Công suất tải từ 4000 kg – 6000 kg

Phiên bản đặc biệt cho các khách hàng trong ngành công nghiệp máy khuôn

CHIA SẺ